Ͽʮ500

R ?o:p>

? O g ??P f? ?? G ? I 31 ?2019

? E ?? sf? ϔ??2011 ? e ?f ? e 27 2010 ? N 946. ? sz D?4 f, D??D? G ? ]? E B⎽?uA O WAI? f f, WA ? T?.

Of? ?? , ?? ﰒ u O OG, f???G uA X ???җ???DIҗ??? p? O G ????O ?G .

? E ?? ? ? ?s ? ?җ?f ?. ?ϔW ????e ?? ? G DI???O? ? s 60 ???_. ܛX sf⚘??WA f ?/span> ? Ï -Oϔ.

?X ? ??D B?, eϔ???O? ?ϔ??W ??? fp Ow? ?_ ? ?DI?.

, E? ?g 㟌 , X ?P, ?, t?W f? ?W ?? C Bf ? f. gE s??? , ez s?e ?G?f ? E??.

I?ϔ, P? uXB f? ?? ? ϔ??2018 ?s ?

? K?OWX? ՘?f??W ? ?s K W? O O 尒 , e X ?E? ??? ? y? O ??s ?2016 .

?? f, O ??2016 ?

?span style='font:7.0pt "Times New Roman"'>      P ?_, eX? s?? ?s?, ??37,6 45,9 sϔ?

?span style='font:7.0pt "Times New Roman"'>      ??_, ? f Pϔ? ?s?? X??O?O X?, ??50,3 63,8 sϔ?

?span style='font:7.0pt "Times New Roman"'>      ??_, ??s ܐp ϔ??/span> ?70,5 74,2 sϔ?

?span style='font:7.0pt "Times New Roman"'>      ?X? ??E w??P{??P{ s?Oj? X, ??17,4 14,6 sϔ?

?span style='font:7.0pt "Times New Roman"'>      ??_, s ?e?, ?- W ? ? ???E?, ??8 3 sϔ?

?span style='font:7.0pt "Times New Roman"'>      50 sϔ??_ ??WA ?sf? e??. P ? ?җ??_ 43,2 s.

? ?? ?P f? ?sf ?2020 . ?s?/span>  E??sf, W? ?BD ? ?.

K?T? T? (.: http://www.eogfw.tw/free_doc/new_site/KOUZ18/index.html).

 

 

Ͽʮ500 99չƱƼ 챣Ʊ ƱʶԹɼӰ ΢ ƽ̨ĸ Ħ Ʊ ƱʵʱѯͣǶ ʮڻʹ˾ϵʽ